Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Tuomiston Kartanolla

Koska matkustajatietojen käsittely majoitusliikkeessä perustuu lakiin, on Tuomiston Kartanolla majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan velvollisuus kerätä majoittujista matkustajatiedot. Matkustajatietoja käsitellään, kuten laissa on määritelty, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseksi.

Tuomiston Kartano ei käytä asiakkailta saamiaan matkustajatietoja markkinointiin, emmekä myy saamiamme tietoja edelleen. Tietoja luovutetaan ainoastaan viranomaiskäyttöön niitä vaadittaessa.

Kerättävät tiedot ovat:
· matkustajan nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus
· mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat
· matkustajan asuinosoite
· majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä (mikäli tiedossa)
· maa, josta Suomeen saavutaan (jos matkustajan asuinpaikka ei ole Suomi)
· matkustusasiakirjan numero (ei tarvita pohjoismaan kansalaiselta eikä Suomessa asuvalta)
· vapaaehtoinen tieto: tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia
· vapaaehtoinen tieto: asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (kuten huonetta koskevat erityistoiveet, esteettömyysasiat ja esim. ruoka-aine allergiat)

Tuomiston Kartano säilyttää rekisteriin merkityt tiedot laissa säädetyn määräajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Tämä koskee sekä paperisia että digitaalisessa muodossa olevia asiakkailta saatuja matkustajatietoja. Saamiamme paperisia matkustajatietoja säilytetään huolellisesti lukitussa tilassa. Ulkopuolisten pääsy digitaalisiin matkustajatietoihin on estetty salasanoin ja turvatuin datayhteyksin.

Evästeet

Nettisivustollamme on käytössä evästeet, joiden avulla voimme seurata mm. sivuston kävijämääriä ja suosittuja sivuja. Tämä auttaa meitä kehittämään sivustoamme palvelemaan käyttäjiä mahdollisimman hyvin.

Matkustajatietojen rekisterinpitäjä:
Tuomiston Kartano Oy
Y-tunnus: 2753294-7
Riippiläntie 32
38100 Karkku, Sastamala
Finland

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Tuomiston Kartano Oy
Tuuli Lovén, TJ
info@tuomistonkartano.fi